Đệch ngoài trời đã lên đến gần 44°C T.T. Ra sân phơi lấy cái quần đùi cũng phải đeo kính râm ko nắng mù cmn mắt ~.~

Đệch ngoài trời đã lên đến gần 44°C T.T. Ra sân phơi lấy cái quần đùi cũng phải đeo kính râm ko nắng mù cmn mắt ~.~